Vingespenn

29-48 mm.

Kjennetegn

Kropp og vinger er brune, framvingen med lyst rotfelt, midtprikk og tverrbånd. Bakvingen med et lyst skråbånd. Hunnen har en ball av grå hår på bakkroppsspissen som hun avsetter ved eggleggingen. Arten er svært lik dvergbjørkspinner men kan som regel skilles på følgende karakterer: Framvingens grunnfarge noe mørkere (især hos hannen), midtprikken noe større, det lyse tverrbåndet vanligvis uten knekk nær bakkanten, hunnens antenne trådformet (svakt tannkammet hos dvergbjørkspinner). De to artene lever normalt i ulike miljøer.

Totalutbredelse

Europa unntatt de aller sydliste områdene, og østover til det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Kristiansand, samt i Finnmark. Det foreligger gamle ubekreftede angivelser fra det indre Østlandet og fra Vestlandet, og gamle belegg fra Vestnes i Møre og Romsdal (1880).

Unge stadier

Larvene lever selskapelig i et stort spinn på ulike løvtrær, først og fremst hagtorn (Crataegus), slåpetorn og bjørk (Betula). Larveutviklingen skjer i juni-juli. Etter siste hudskifte bryter kolonien opp. Forpupningen skjer i en gulbrun kokong i strøfallet. Puppen kan overvintre flere ganger før den klekker.

Flyvetid

Ultimo mars - primo mai.

Økologi

På lune, solrike steder med løvkratt og busker. Sommerfuglen flyr om natta.