Vingespenn

Hann 28-32 mm., hunn 32-37 mm.

Totalutbredelse

Sør- og Mellom-Europa, Lilleasia og Nord-Afrika, mot øst til Sentralasia. Innført til Nord-Amerika. I Sør-Skandinavia opptrer den mest som immigrant, men kan av og til etablere midlertidige populasjoner.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever på trær og busker i rosefamilien som hagtorn (Crataegus), slåpetorn og rogn, noen ganger på andre løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

I frukthager og på åpne, varme steder med kratt og busker.