Vingespenn

Hann 25-35 mm., hunn 30-44 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Funnet noen få ganger som immigrant, første gang i Bærum i Akershus i 1953. Øvrige funn er gjort i Vest-Agder og Aust-Agder.

Unge stadier

Larven lever på trær og busker i Rosefamilien og Salix-arter (selje, vier, pil), noen ganger på andre løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

I løvskog, gamle hager og på buskrike lokaliteter.