Vingespenn

Hann 33-44 mm., hunn 40-56 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet vest til Mandal og på Østlandet nord til Oslo. Temmelig sjelden lenger nord til Elverum i Hedmark.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på gran, men også på furu. Kan noen ganger gå på løvtrær. Ved masseforekomster kan larvene gjøre skade på granskogen.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

I granskog og blandingsskog med gran.