Vingespenn

73-80 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt rundt Oslofjorden. Tidligere funnet langs kysten av Aust-Agder og i Bø i Telemark.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje vier, pil) og Populus-arter (osp og poppel). Hos oss ser den ut til å være særlig knyttet til forekomster av hvitpil.

Flyvetid

Medio august - medio september.

Økologi

I lett fuktige skogbryn med pil.