Vingespenn

62-70 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Funnet to ganger i Norge: Oslo i 1997 og Rygge i østfold i 2008.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

I eikeskog.