Vingespenn

60-72 mm.

Totalutbredelse

Østlige deler av Nord-Europa, mot øst til Ussuri i russisk Fjerne Østen. Arten har bredt seg fra øst, og er nå etablert over store deler av Finland. Ellers i Norden opptrer den som immigrant.

Utbredelse i Norge

Ikke etablert i Norge, men i 2006 ble flere eksemplarer funnet i den sørlige delen av Nordland. Siden har enkeltindivider blitt påtruffet fra Kristiansand i Agder til Pasvik i Finnmark. I alle tilfellene dreier det seg mest trolig om trekk østfra.

Unge stadier

Larven lever på osp.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

I løv- og blandingsskog, også i hager.