Vingespenn

Hann 35-50 mm., hunn 50-74 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Nord-Afrika, mot øst til Japan. Innført til Nord-Amerika der den er et alvorlig skadedyr. Forekommer i det sørøstlige Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men opptrer noen ganger som immigrant og kan forventes å dukke opp i Norge også.

Unge stadier

Larven lever på løvtrær, men ved masseforekomster kan larvene spise alle mulige planter.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

I edelløvskog og hagemark med løvtrær.