Blåklokkebie er en obligatorisk art på blåklokker, det vil si at den kun besøker blåklokker. Hunnene er store og mørke med rød stuss, mens hannene er mer gråbrunt behåret og kan ligne på sandbier eller silkebier. De kan skilles i felt blant annet på de nesten perlesnorformete antennene. Arten finnes spredt på Østlandet og Sørlandet, men er kanskje mest vanlig ut mot kysten.