Beskrivelse
Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Hedychrum nobile
Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Chrysis angustula
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Chrysis fulgida
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene: