Flammegullveps.

Flammegullveps er en nokså sjelden art med noen spredte funn på Østlandet. Den finnes i ulike varme naturtyper som skogkanter, sandområder og tørrbakker. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Odynerus spinipes. Arten er ikke mulig å ta feil av gjennom kroppens unike fargetegninger.

Flammegullveps Chrysis viridula Linnaeus, 1761
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.