Liten sandgullveps.

Liten sandgullveps er på langt nær så vanlig som stor sandgullveps Hedychrum nobile, men er funnet på en rekke steder. Vertsarten er trolig løvsnutebillegraver Cerceris quadrifasciata. Arten besøker ofte blomster. Den skilles fra den nærstående stor sandgullveps H. nobile på at den er mindre, samt unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.

Liten sandgullveps Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.