Krattgullveps.
  • Creative Commons Attribution | Pekka Malinen

Krattgullveps er en relativt vanlig, men ofte fåtallig art, som lever parasittisk på plantevepser i busker, kratt og ulik engvegetasjon. Slekten er umiskjennelig på både fargene og kroppsbygningen. Cleptes semiauratus skilles fra de nærstående Cleptes nitidulus og Cleptes semicyaneus på den punkterte furen langs basis av pronotum.

Krattgullveps Cleptes semiauratus (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.