Blank biegullveps.

En sjelden art som kun er påvist på et fåtall plasser i varme skogkanter på Østlandet. Den er aktiv på våren i mai og parasitterer murerbier (Osmia). Chrysura-artene er enkle å kjenne igjen på at de mangler tenner på siste ryggledd. Bakkroppens punktering hos Chrysura radians er grovere og mindre tettsittende enn hos Chrysura hirsuta.

Blank biegullveps Chrysura radians (Harris, 1781)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.