Palmemose er en svært vanlig art i hele landet. Den er ofte assosiert med fuktige voksesteder som elvebredder og sumpskoger, men kan også vokse i ulike typer engmark. Arten kjennes vanligvis på sine opprette, kraftige skudd med palmelignende utseende.

Kjennetegn

Palmemose vokser ofte i tette eller glisne matter. Skuddene er opprette og med greinene tydelig samlet i toppen, noe som gir et palmelignende utseende. Skuddene kan være opp mot 8–10 cm høye og minst 2–3 cm brede. Greinene er allsidig utstående. Om arten vokser i flomsona langs rennende vann kan skuddene bli lengre, men da ofte uten det palmelignende utseendet. Høyt til fjells vokser den i en mer kompakt form.  Bladene er brett eggrunde til hjerteformet og med tydelige lengdefolder. Mot spissen smalner bladene raskt av til en liten, nærmest påsatt spiss. Bladkanten er tydelig tannet. På stengelen sitter rikelig med forgreinte parafyllier. Bladnerven er enkel og slutter rett nedenfor bladspissen. Sporofytter forekommer av og til.

Forvekslingsarter

En typisk palmemose er som oftest lett gjenkjennelig i felt. Det finnes imidlertid noen andre arter som også har et palmelignende utseende. Revemose Thamnobryum alopecurum er omtrent like stor, men vokser oftest på berg og har mer flattrykte skudd. 

Økologi

Palmemose vokser ofte på litt fuktige steder, gjerne i sumpskog eller langs med vann og vassdrag der man av og til kan finne arten i store mengder i øvre flomsone. Arten er også vanlig i noe tørrere habitater og trives i flere typer engmark.

Utbredelse

Arten er utbredt i hele landet og vokser også høyt til fjells. Den finnes i hele Europa og både Asia, Nord-Amerika og New Zealand (innført).