En art i familien Philopteridae funnet på kråke Corvus cornix.

Fjærlus er lus i insektordenen Phthiraptera. Artene lever som parasitter i fjærdrakten til fugler.

I Norge inkluderes fem familier i samlebegrepet fjærlus; Philopteridae, Menoponidae, Laemobothriidae, Goniodidae og Ricinidae. Fjærlus er en dårlig kjent gruppe og det anslås at kun rundt 7 % av fjærlusfaunaen i Norge er registrert. Det finnes få eller ingen taksonomiske eksperter på gruppen, dette på tross av at vertene deres (fuglene) er meget godt studert.

I dette prosjektet skal det norske mangfoldet av fjærlus kartlegges for å øke kunnskapsnivået og bedre forståelsen av diversiteten av fjærlus på fugler. Ved å samarbeide tett med forskere, miljømyndigheter, ringmerkere og ringmerkingsstasjoner, vil prosjektet få tilgang på prøver fra en rekke fuglearter, fra flere ulike områder over store deler av landet.

Kompetansebygging vil skje gjennom en samarbeidspartner i Tsjekkia, Oldrich Sychra, som har lang erfaring og bred kompetanse på artsbestemmelse av fjærlus. Alle artene som samles inn gjennom prosjektet vil DNA strekkodes. Det vil samtidig bygges opp en referansesamling av fjærlus, som hittil er tilnærmet ikke-eksisterende i Norge.

 

Resultater

Gjennom samarbeid med fugleforskere, miljømyndigheter, ringmerkere og ringmerkingsstasjoner, har prosjektet fått tilgang på fjærlus fra 105 fuglearter spredt over store deler av landet. De har funnet over hundre ulike arter av lus gjennom prosjektet, hvorav mange er registrert i Norge for første gang.

Dette prosjektet har i hovedsak undersøkt to familier: Philopteridae (Ischnocera, inkluderer nå den tidligere familien Goniodidae) og Menoponidae (Amblycera). For Philopteridae, som er den mest artsrike av familiene, har de funnet 22 forskjellige slekter og 76 identifiserbare arter. Av de 76 artene var så mange som 65 arter funnet i Norge for første gang. For Menoponidae, den nest mest artsrike familien av fjærlus, har de funnet 12 slekter og 24 arter. Alle artene i denne familien ble funnet i Norge for første gang.

Publikasjoner

Kristiansen L (2021) Molecular identification of chewing lice and comparisons of host specificity between Quadraceps and Saemundssonia hosted by Charadriiformes. Master thesis. Naturhistorisk museum, UiO.

Magnussen T & Kristiansen L (2020). Norske fjærlus kartlegges i nytt prosjekt. Vår Fuglefauna 43(4).