Hypogeiske sopper - eller trøfler - har valgt en annen strategi enn de fleste andre sopper og har gått "under jorden". I stedet for å ha et overjordisk fruktlegeme med sporer, så har de lukket sporene inne i en ball nede i jorda. Siden de underjordiske trøflene er godt gjemt gir de fra seg en sterk og uimotståelig duftlukt for å trekke til seg og bli spredt av dyr. 

Trøfler danner rotsopp med forveda planter og forekommer vanligvis i rik løvskog på kalkjord. Kunnskapen om trøfler i Norge var svært mangelfull, men denne ble lagt til grunn for å velge ut lokaliteter som skulle kartlegges i starten av prosjektet. Prosjektet har brukt trenede hunder i jakten på trøfler og besøkt 16 av landets 19 fylker (Rogaland, Hordaland og Finnmark er ikke besøkt). Det er særlig funnet mange arter innen slekten Elaphomyces - løpekuler, deriblant flere arter som er nye for Norge og noen få nye for vitenskapen. Prosjektet har også funnet en ny slekt for Norge, Sclerogaster, med to nye arter for landet. Totalt er det registrert nærmere 30 nye trøffelarter for Norge og tre nye arter for vitenskapen. Arbeidet som er utført har gjort at kunnskapen om trøfler har fått et betydelig løft, både når det gjelder taksonomi, utbredelse og økologi. 

Det er gjennomført to nettverksamlinger i prosjektet og etablert et nettverk av trøffelinteresserte i og utenfor Norges grenser. Prosjektet har fått stor dekning i media og de fleste vet nå at det finnes trøfler også i Norge. 

 

Innsamlingsmetoder

Fruktlegemer sporet opp av hund og deretter gravd opp og samlet inn.

Publikasjoner

Molia A, Larsson E, Jeppson M, Læssøe T og Larsson K-H (2020). Elaphomyces section Elaphomyces (Eurotiales, Ascomycota) — taxonomy and phylogeny of
North European taxa, with the introduction of three new species. Fungal Systematics and Evolution 5: 283-300.

Naturtyper

Takson Blåbærskog T4-1 Svak lågurtskog T4-2 Lågurtskog T4-3 Kalklågurtskog T4-4 Bærlyngskog T4-5 Bærlyng-lågurtskog T4-7 Bærlyng-kalklågurtskog T4-8 Lavskog T4-13 Storbregneskog T4-17 Høgstaudeskog T4-18
Dvergslimknoll Alpova diplophloeus (Zeller & C.W. Dodge) Trappe & A. H. Sm.
Nøttetrøffel Balsamia platyspora Berk.
x x
Blekk-knoll Chamonixia caespitosa Rolland
x x
Svart løpekule Elaphomyces anthracinus Vittad.
x x
Vrangløpekule Elaphomyces asperulus Vittad.
x x x x x x x x x
Filtløpekule Elaphomyces decipiens Vittad.
x x x
Piggløpekule Elaphomyces morettii Vittad.
x
Grynløpekule Elaphomyces granulatus Fr.
x x x x x x x x x
Hundesnuteløpekule Elaphomyces leveillei Tul. & C. Tul.
Blåfiltet løpekule Elaphomyces maculatus Vittad.
x x x
Tvillingløpekule Elaphomyces muricatus Fr.
x x x x x x x x x
Elaphomyces muricatus quercicola Ławryn.
x x
Elaphomyces papillatus Vittad.
x x
Blåsvart løpekule Elaphomyces striatosporus Kers
x x x
Reliktløpekule Elaphomyces virgatosporus Hollós
x x
Rundsporet korallknoll Gautieria globispora K. Tao, Chang & Liu
x
Løvkorallknoll Gautieria morchelliformis Vittad.
x x x
Barkorallknoll Gautieria otthii Trog
x x x x
Lodden småtrøffel Genea hispidula Berk. ex Tul. & C. Tul.
x x x
Genea verrucosa Vittad.
x x x
Småtrøfler Genea Vittad.
x
Geopora cooperi var. cooperi Harkn.
Hjernetrøffel Hydnobolites cerebriformis Tul. & C. Tul.
x x x
Hydnotrya bailii Soehner
x x x
Groptrøffel Hydnotrya michaelis (E. Fisch.) Trappe
x
Foldtrøffel Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome
x x x x
Sanddvergknoll Hymenogaster arenarius Tul. & C. Tul.
Hymenogaster bucholtzii Soehner
x
Hymenogaster calosporus Tul. & C. Tul.
x x x
Gul dvergknoll Hymenogaster citrinus Vittad.
x x x
Hymenogaster decorus Tul. & C. Tul.
x x x
Duftdvergknoll Hymenogaster griseus Vittad.
x x x
Hymenogaster hessei Soehner
x x x
Hymenogaster intermedius Stielow, Bratek & Hensel
x
Vrangdvergknoll Hymenogaster muticus Berk. & Broome
x
Dvergknoll Hymenogaster niveus Vittad.
x x x
Oliven dvergknoll Hymenogaster olivaceus Vittad.
x x x x
Hymenogaster populetorum Tul. & C. Tul.
x
Hymenogaster rehsteineri Bucholtz
x x x x
Hymenogaster submacrosporus Svrček
x
Hymenogaster suevicus Soehner
x
Hymenogaster tener Berk.
x x x x
Hymenogaster thwaitesii Berk. & Broome
x
Hymenogaster vulgaris Tul. & C. Tul.
x x
Filtbuskknoll Hysterangium calcareum R. Hesse
x
Oliven bruskknoll Hysterangium coriaceum R. Hesse
? x x x
Hasselbruskknoll Hysterangium stoloniferum Tul. & C. Tul.
? x x x
Grå slimknoll Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. & C. Tul.
x
Slimknoll Melanogaster broomeanus Berk.
x x x x
Octaviania asterosperma Vittad.
x
Octaviania Vittadini
x
Gul kratertrøffel Pachyphlodes citrina (Berk. & Broome) Doweld
x x x x
Sotkratertrøffel Pachyphlodes melanoxantha (Tul. & C. Tul. ex Berk.) Doweld
x
Gul ekornnøtt Rhizopogon luteolus Fr. : Fr.
x
Rosenekornnøtt Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. agg.
x x
Gul strøknoll Sclerogaster compactus (Tul. & C. Tul.) Sacc.
x x
Tofarget strøknoll Sclerogaster hysterangioides (Tul. & C. Tul.) Zeller & C.W. Dodge
x x
Hagetrøffel Tuber borchii Vittad.
x x x
Tuber dryophilum Tul. & C. Tul.
x x x
Stanktrøffel Tuber foetidum Vittad.
x x x
Bittertrøffel Tuber maculatum Vittad.
x x x
Duntrøffel Tuber puberulum Berk. & Broome
x x x
Tuber rapaeodorum Tul. & C. Tul.
x x x
Rødbrun trøffel Tuber rufum Picco : Fr.
x x x x