Krokodillemoseslekta er eneste slekt i krokodillemosefamilien. Den omfatter to arter.

Krokodillemosene er blant våre største thalløse levermoser og har tydelig rutemønster og porer på overflaten. De hannlige antheridiene dannes på oversiden av sittende skiver, mens de hunnlige arkegoniene sitter på undersiden av stilkete paraplyformete strukturer. Den hunnlige stilken har én langsgående renne.

Anvendt litteratur

Cronberg N (2006). Vågig rutmossa Conocephalum salebrosum - en "kryptisk" art. Myrinia 16: 90–95.

Damsholt K (2002). Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society.

Szweykowski J, Buczkowska K og Odrzykoski IJ (2005). Conocephalum salebrosum (Marchantiopsida, Conocephalaceae) - a new Holarctic liverwort species. Plant Systematics and Evolution 253: 133–158.