Sumpkrokodillemose er en stor og blank art med tydelige porer og utydelig rutemønster.

Kjennetegn

Sumpkrokodillemose er en storvokst art, thallus 50–110(–135) mm langt, 8–12(–16) mm bredt. Thallus er blankt skinnende, med tydelige porer, men med utydelig rutemønster. Thalluskanten er plan og med vanligvis 3–4 rader med langsmale gjennomskinnelige celler. Den har en aromatisk duft. Grokorn mangler. Antheridier sitter på oversiden av sittende skiveformete strukturer. Arkegonier sitter på undersiden av 2–10 cm høye stilkete hetteformede strukturer. Sporer er 70–100 µm og grønnaktige, med lave vorteformede utvekster.

Sumpkrokodillemose kjennes på sitt glinsende thallus, med tydelige porer og utydelige rutemønster.

Økologi

Sumpkrokodillemose vokser særlig på fuktig baserikt substrat i lavlandet.

Utbredelse

På grunn av at arten relativt nylig er skilt fra bergkrokodillemose er det usikkerhet rundt utbredelsen, men den virker å ha en sørlig utbredelse i Norge.

Forvekslingsarter

Bergkrokodillemose til venstre har matt thallus med bølget kant, og rutemønsteret er mer påfallende enn porene, mens hos sumpkrokodillemose (til høyre) er thallus glinsende med plan kant, og de lyse porene er mer påfallende enn rutemønsteret.

Sumpkrokodillemose kan forveksles med bergkrokodillemose, men skilles fra denne på sitt blankt skinnende thallus, med plan kant og utydelig rutemønster på oversiden.