Krokodillemosene er blant våre største thalløse levermoser og har tydelig rutemønster og porer på overflaten.

De hannlige antheridiene dannes på oversiden av sittende skiver, mens de hunnlige arkegoniene sitter på undersiden av stilkete paraplyformete strukturer. Den hunnlige stilken har én langsgående renne. Krokodillemosefamilien i Norge og Europa inneholder to arter.