Tvaremoseordenen har planter med thallus som er differensiert i en øvre del med porer og luftkammer, og en nedre kompakt del.

Artene har skjell på undersiden i 2–10 rader, sjelden uten skjell, og har rhizoider. Sporehusene sitter på reseptakler eller er nedsenket i thallus. Grokorn finnes hos noen få arter.