Båndmoseordenen består av planter med homogent thallus uten porer og luftkammer. Hannlige anteridier og hunnlige arkegonier dannes på korte sidegreiner av thallus. Arkegonier og unge sporehus er beskyttet av et perigynium. Sporehus med modne sporer sitter på en kort stilk. Grokorn forekommer vanlig.