Bergkrokodillemose er matt og har et tydelig rutemønster.

Kjennetegn

Bergkrokodillemose er en middelsstor art, thallus (20–)30–60(–190) mm langt, 5–10,5(–12,5) mm bredt. Thallus har matt overflate, og med tydelig rutemønster. Thalluskanten er bølget og med vanligvis 2–3 rader med langsmale gjennomskinnelige celler. Den har en aromatisk duft. Grokorn mangler. Antheridier sitter på oversiden av sittende skiveformete strukturer. Arkegonier sitter på undersiden av 2–10 cm høye stilkete hetteformede strukturer. Sporer er 70–100 µm og grønnaktige, med lave vorteformede utvekster.

Økologi

Bergkrokodillemose vokser på fuktig baserikt substrat i lavlandet og opp i lavalpin sone.

Utbredelse

På grunn av at arten relativt nylig er skilt fra sumpkrokodillemose er det noe usikkerhet rundt utbredelsen, men den virker å være vanlig i hele landet.

Bergkrokodillemose til venstre har matt thallus med bølget kant, og rutemønsteret er mer påfallende enn porene, mens hos sumpkrokodillemose (til høyre) er thallus glinsende med plan kant, og de lyse porene er mer påfallende enn rutemønsteret.

Forvekslingsarter

Bergkrokodillemose kan forveksles med sumpkrokodillemose, men skilles fra denne på at den har matt thallusoverflate, bølget thalluskant og tydelig rutemønster på oversiden.