Hunn klekt fra vintergall i oktober 2013, Masfjorden, Hordaland.

Andricus quercuscorticis legger egg som blir til vintergaller i silvevet under barken på eika. Sommergallene dannes i nyskudd og i bladhjørner, og er kryptiske, små og eggformete. I Norge finnes arten nord til Sogn. 

Kjennetegn

Sommergallen er kryptisk og vanskelig å oppdage når den vokser skjult under skjell i knoppene eller hvilende meristem ved bladhjørnene.

Vintergallen dannes i barken og er grønn i voksestadiet. Når den forvedes blir den brun og hard. Disse vintergallene anlegges ofte på steder i barken som har hatt en form for skade, f.eks. greinavbrekk, da vepsen lett kommer til silvevet. Klekker i april–mai året etter. Gallen får en relativt flat overflate der hvor gallvepsen lager et utgnagshull.

Partenogenetisk hunn: Antennene har 13 ledd, er mørkebrune men litt lysere mot enden. Første antenneledd er tykt, andreleddet er lite, og tredjeleddet er langt og rett. Hodet er mørkebrunt med flere lyse hår og en svak læraktig mikrostruktur ("coriaceous"). Munnpalpene er lysebrune mens mandiblene er mørkere. Mellomkroppen har fargene fra mørkebrun til svart. Ryggsiden har striper av hår i lengderetningen sammen med komplette notaulier. Kort midtfure som starter forfra og går bakover mellom notauliene. Vingeskjellene (tegulae) er brune. Skutellgropene er adskilte, og skutellum har et svakt mønster under den lange behåringen. Mesopleuron er blankt og mørkt. Beina er lys nøttebrune med noe mørkere felter. Vingene har mørke ribber og jevn behåring. Bakkroppen er nøttebrun med av og til svart første segment. Glatt og skinnende overfalte. Lengde 4,2–5,3 mm.

Hunn: Antennene har 14 antenneledd og er i likhet med beina gule. Hodet, mellomkroppen og bakkroppen er nøttebrun med tre mørkere striper på ryggsiden. Vingene har tydelige brune ribber, men litt lysere behåring. Spredt lys behåring over hele kroppen. Lengde 1,4–2,1 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har en mørkere farge over hele kroppen. Hannen har 15 antenneledd. Skutellgropen er skinnende og fremstår som én grop. Mesopleuron er glatt og skinnende med noe svak mikroskulptur. Lengde 1,2–1,4 mm.

Hunn av Andricus quercuscorticis, klekt fra vintergall.

Hann av Andricus quercuscortisis. Klekt fra sommergall. Artsbestemt ved hjelp av DNA-strekkoding.

Vertsforhold

Vintergallene kan man ofte finne på eiketrær som tidligere har vært skadd, og der det har dannet seg ny bark. Eggene legges i silvevet og vil se ut som nagler i barken når de modner og forveder seg. Sommergallen er liten og eggformet. Den dannes i bladhjørnet, og er ofte skjult under restene av knoppskjell.

Galler av Andricus quercuscorticis med utgnagshull fra gallvepsen.

Vintergaller av Andricus quercuscorticis i barken på eik fra Masfjorden i Hordaland.

Utbredelse

Nordligste funn er Masfjorden, Hordaland.

Forvekslingsarter

Vintergallen kan forveksles med andre naglegaller som Andricus sieboldi og A. rhyzomae, men gallene til A. quercuscorticis er grønne når de vokser.