Små rosinlignende sommergaller vokser frem på blomsterraklen.

Andricus quadrilineatus er kun kjent gjennom sommergallen som dannes i eikeblomster tidlig i blomstringen. DNA-strekkoding viser at denne arten er den samme som A. callidoma, men forskjellig generasjon. Arten er utbredt over hele Norge hvor det vokser eik. 

Kjennetegn

Egglegging skjer tidlig i eikeblomstringen, og gallen utvikler seg til en rød/grønn blære på blomsterraklene med form som en rosin. Inni hver gall er det én larve, og ofte sitter det mange galler på den samme blomsterraklen.

Vintergallen er den som er beskrevet som Andricus callidoma.

Partenogenetisk hunn: Antennene er oransjebrune med 14 antenneledd hvorav det første leddet er relativt tykt. Mellomkroppen er mørkeoransje med tre nøttebrune striper på toppen. Notauliene er komplette med full lengde. Beina er oransjefarget. Vingene har mørke ribber og hår. Bakkroppen er oransje og litt lysere under, skinnende og med tydelige skiller mellom segmentene. Lengde ca. 2,6 mm.

Hunn: Antennene er gule og hårete med 13 antenneledd. Hodet er glatt og mørkebrunt. Mellomkroppen er glatt og litt lysere brun enn hodet. Notauliene er komplette og med full lengde. Beina er gule med lyse hår og mørke klør. Vinger med lyse ribber og hår. Bakkroppen er mørkegul og tydelige skiller mellom segmentene. Lengde ca. 1,5 mm.

Hann: Antennene er gule og med 15 antenneledd. Hodet er gulbrunt og med mange små lyse hår. Mellomkroppen er gulbrun, glatt og med lyse hår. Notauliene har full lengde. Beina er gule med mørke klør. Vingene har lyse ribber og lysebrun jevn behåring. Bakkroppen er gulbrun og glatt, med tydelig adskilte segmenter. Lengde ca. 1,5 mm.

Vertsforhold

Sommergallen dannes i hannraklene hos eika under blomstring, mens vintergallen (jfr. Andricus callidoma) dannes i bladhjørner og modnes på høsten. 

Gallene sitter hovedsakelig på blomsterraklen, men en og annen havner litt utenfor.

Utbredelse

Arten er trolig utbredt i de områdene av landet hvor det vokser eik. Registrerte funn er gjort nord til Trøndelag. Også parktrær som er plantet har ofte blomster som er fulle av disse gallene på forsommeren.

Forvekslingsarter

Gallene kan forveksles med Neuroterus quercusbaccarum som har galler på samme tid og som kan sitte i eikeblomstene. Disse er imidlertid rundere og større enn gallene til Andricus quadrilineatus. Gallen til Andricus seminationis er også en kandidat til forveksling dersom denne gallen mangler stilken.