Hunn av Trigonaspis megaptera. Klekt fra sommergallen.

Nyregallveps Trigonaspis megaptera har rosa blæregaller ved stammebasis på eik om våren og nyreformete galler langs ribbene på undersiden av eikeblader om høsten. I Norge er arten vanlig på Sør- og Østlandet, nord til Sogn.

Kjennetegn

Den kjønnete generasjonen som klekker fra de rosa blæregallene på sommeren, har individer med karakteristisk rød bakkropp, svart bryst og lange vinger. Vintergallene dannes på undersiden av eikeblader og er nyreformet. Disse inneholder vingeløse, partenogenetiske hunner som klekker på våren.

Partenogenetisk hunn: Vingeløs. Antennene er gulbrune med 13 korte ledd. Hodet er brunt med små nøttebrune ocelli. Munndelene er gulbrune. Mellomkroppen er mørk gulbrun og mangler notaulier og midtfure, og den har ingen vingeskjell (tegulae). Skutellet er litt skulptuert og skinnende, med bare én skutellgrop. Mesopleuron er mørkere og noe skulptuert. Beina er gulbrune. Bakkroppen er gulbrun og skinnende. Lengde 1,5–2,2 mm.

Hunn: Hodet og antennene er brune med lange, hårete antenneledd. Det er 13–14 antenneledd til sammen. Hodet er brunt. Mellomkroppen er svart og skinnende og med full lengde på notauliene. Beina er gule og hårete. Vingene har brune ribber og jevn behåring. Bakkroppen er rødbrun og skinnende. Lengde 3,2–4,3 mm.

Hann: Antennene er mørkebrune med 15 lange, hårete ledd. Tredje antenneledd (F1) er bøyd med en flat overside. Mellomkroppen er svart med komplette notaulier på ryggsiden. Beina er gule og hårete. Vingene har lysebrune ribber og hår. Bakkroppen er rødbrun med en lang petiole. Lengde 2,5–3,3 mm.

Partenogenetisk hunn av Trigonaspis megaptera.

Hunn av Trigonaspis megaptera. Den har en karakteristisk rød bakkropp.

Vertsforhold

Arten danner galler ved basis på stammen og på bladene hos eik.

I Norge er det kjent at gallvepsen Synergus thaumacerus parasitterer på sommergallen til T. megaptera.

Utbredelse

Arten er registrert nord til Sogn og Fjordane, men følger trolig den naturlige utbredelsen av eika.

Forvekslingsarter

Gallene kan forveksles med naglegallene til Andricus sieboldi, men modningstidspunkt overlapper ikke. Dessuten er gallene til Trigonaspis megaptera mer "blærete" og forveder seg ikke. 

Undersiden av et eikeblad med nyregaller av gallvepsen Trigonapsis megaptera.

Sommergallene til Trigonaspis megaptera anlegges ved basis på eiketrær, gjerne godt skjult i vegetasjonen.

Sommergallene til Trigonaspis megaptera har en sterk rosa farge og er lette å oppdage hvis man vet hva man skal se etter.