Neuroterus albipes lager små flate galler på undersiden av eikeblader. Én larve utvikler seg i hver gall som modnes på høsten og det voksne insektet klekker påfølgende vår. På Østlandet er arten fåtallig, men ikke sjelden.

Kjennetegn

Sommergallen dannes i kanten på unge eikeblad som ovale, lysegule til grønne galler som er ca. 2 mm lange.

Vintergallen er hvit, lys gul eller lys grønn med innslag av rosa, rødt eller lilla. Det er aldri store antall på eikebladet slik som hos Neuroterus quercusbaccarum. Gallen er flat og rund, og har lyse, blanke hår. 

Partenogenetisk hunn: Antennene er brune med litt lysere ende, og med 15 antenneledd. Hodet er brunt med noe spredt behåring. Munndelene er mørke. Mellomkroppen er mørkebrun med få hår, glatt ryggside og noe skulptuering. Ufullstendige notaulier og ingen midtfure på ryggsiden. Vingeskjellene (tegulae) er lysebrune. Skutell med sparsommelig behåring. Én skutellgrop. Mesopleuron er skulptuert med noe struktur. Beina er brune. Vingene har mørkebrune ribber og jevn behåring. Bakkroppen er mørkebrun og glatt med tydelig adskilte segmenter. Lengde 2,5 mm.

Hunn: Antennene er gylne med svart ende og 14–15 antenneledd. De har rundt og gulfarget første- og andreledd (scapus og pedicellus), samt langt tredjeledd. Hodet er svart med lyse punktøyne. Munndelene er mørke. Mellomkroppen er mørk brun. Ryggsiden har svak tverrgående struktur, og full lengde på notauliene, samt veldig kort midtfure imellom dem. Vingeskjellene (tegulae) er gule. Skutellet er svart og skulptuert. Skutellgrop mangler. Skinnende mesopleuron med antydning til langsgående riller. Beina er mørkegule og hårete med brune hofter og mørkere klør. Vingene har lysebrune ribber og jevn behåring. Bakkroppen er mørkebrun og glatt med tydelig adskilte segmenter. Lengde 1,7 mm.

Hann: Antennene er brune med 15 antenneledd. Hodet er mørkebrunt og hårete med læraktig mikrostruktur ("leathery"). Munnpalpene er brune, mens kjevene er gule. Mellomkroppens ryggside er skinnende med noe læraktig mikrostruktur "leathery". Kraftig kant (carina) rundt på sidene, som er uten hår. Notauliene er grunne og har uklar lengde, samt med en svak midtfure på ryggsiden. Skutell med læraktig mikrostruktur og noen lange hår. En kraftig kant på begge sidene møtes bak ved skutellen. Mesopleuron er delvis skinnende og skulptuert. Beina er brune med noen lysere felt. Vingene med lysebrune ribber og jevn behåring. Bakkroppen er mørkebrun og glatt med tydelig adskilte segmenter. Lengde ca. 1,6 mm.

Gall av Neuroterus albipes som blir parasittert av Synergus sp.

Vertsforhold

Vintergallene utvikler seg på over- og undersiden av eikeblad. Ofte flere sammen, men ikke så tallrik som Neuroterus quercusbaccarum.

Utbredelse

Uvanlig, men ikke sjelden på Sør- og Østlandet.

Forvekslingsarter

Den skiller seg fra Neuroterus quercusbaccarum ved at gallen til Neuroterus albipes har lys behåring. 

Vintergaller av Neuroterus albipes under eikeblad.

Egglegging hos Neuroterus albipes kan foregå både på over- og undersiden av bladet.

Gallen til Neuroterus albipes skilles fra andre linsegaller på de lyse hårene.