Tornhalekreps er en liten art som kan minne om klarvannskreps, men skiller seg fra denne ved at den har noen kraftige pigger bakerst på bakkroppen. Den lever i små vegetasjonsrike dammer.

Nøkkelkarakterer

Opprinnelig plasserte G.O. Sars tornhalekreps Oxyurella tenuicaudis til slekten Alona siden han fant likhetstrekk med treporenebbkreps Alona quadrangularis. Sistnevne er nesten dobbelt så stor. Som hos Alona-artene er høyden i bakkant av ryggskjoldet omtrent det halve av hva den er på det høyeste. Hodet til tornhalekreps er imidlertid lite. Bakkroppen er lang og slank, og til forveksling lik den vi finner hos klarvannskreps Alonopsis elongata. Tennene på bakkroppen er i hovedsak små, men øker i størrelse mot enden der de siste er større enn hos noen av de øvrige artene i familien Chydoridae. Tornhalekreps er vanligvis gul med et islett av brunt.

Hunn: Lengde 0,5–0,8 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Tornhalekreps er funnet i et begrenset antall lokaliteter rundt og øst for Oslo. G.O. Sars beskrev den første gang fra samme område. Den er oftest funnet i små vegetasjonsrike dammer (<1 ha), som befinner seg fra nær havnivå og opp til 242 moh. pH i funnlokalitetene varier mellom 6,0 og 8,2 mens elektrolyttinnholdet er 7–56 mS/m.

Forvekslingsarter