Myrkulekreps kan fort ha blitt forvekslet med vanlig kulekreps og er mer vanlig enn det som går fram av artskart. Den er kun funnet i Sør-Norge. Den er karakterisert ved sitt trillrunde utseende og trives best i små, brune myrlokaliteter.

Nøkkelkarakterer

Myrkulekreps Chydorus ovalis kan ha blitt bestemt til vanlig kulekreps C. sphaericus som finns over alt, men skiller seg fra denne ved å ha et trillrundt utseende. Antennene har 8 børster, hvilket er én mer enn hos både vanlig kulekreps og stor kulekreps Chydorus latus. Bakkroppen har 11–15 små tenner som er omtrent like store. Hannen er lett å skille fra de andre kulekrepsene ved sitt karakteristiske utseende. Oftest har myrkulekreps en guloransje farge, men kan også være mer gulbrun.  

Hunn: Lengde 0,4–0,7 mm

Hann: Lengde 0,3–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Myrkulekreps er funnet i noen få titalls lokaliteter og med få unntak ligger disse nær Oslo. Den er ikke påvist i Midt- eller i Nord-Norge, men kan ha blitt forvekslet med vanlig kulekreps og er sannsynligvis mer vanlig enn hva som går fram av artskart, Funnene er gjort mellom 103 og 908 moh. og det typiske levestedet er små, brune myrlokaliteter.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  16 2,2 1,1 1,8 0,6 0,3 0,7 0
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  0,7 1,1 0,4 2 2,6 3,1 4,1 1,9 0
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  7,8 5,5 1,3 0,8 0,5 0,3 0
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  0 0,7 3,8 4,8 1 0

Forvekslingsarter