Klarvannskreps Alonopsis elongata er en av de vanligste vannloppene i Norge og er assosiert med ionefattige innsjøer. Den kan ha flere lag av gamle ryggskjold som resulterer i at fargen blir nærmest kaffebrun.

Nøkkelkarakterer

Klarvannskreps Alonopsis elongata kan minne om harpekreps Acroperus harpae, men skiller seg fra denne ved at ryggskjoldet har en mer rektangulær fasong og er litt høyere mot bakparten. Forkant av hodet (rostrum) er kort og begge øynene sitter lengst fram på hodet, noe som også skiller arten fra harpekreps. Bakkroppen er lang og slank med 15–17 tenner som øker i størrelse mot enden. Plasseringen av børstene på bakkroppen skiller også klarvannskreps fra harpekreps. Ofte finner vi arten med flere lag av gamle ryggskjold som den ikke har fått kvittet seg med. Dette resulterer i at fargen blir nærmest kaffebrun.

Hunn: Lengde 1,0 mm

Hann: Lengde 0,6–0,7 mm

Økologi og utbredelse

Klarvannskreps er en av de vanligste vannloppene i Norge og er registrert i 69 % av vannforekomstene. Det er kun snabelkreps og vanlig kulekreps som er vanligere. Den er funnet fra havnivå og opp til 1500 moh. og er noe vanligere over enn under 500 moh. Arten er mer vanlig i innsjøer enn i pytter og dammer. pH i funnlokalitetene kan variere mellom pH 3,9 og 8,2 der de fleste funnene er gjort ved pH 4,5–6,0. Klarvannskreps er vanligst i elektrolyttfattige lokaliteter og sjelden i små næringsrike vannnforekomster.

Forvekslingsarter