Tornhalekreps.
  • Tornhalekreps. | G.O. Sars

Tornhalekreps er en liten art som kan minne om klarvannskreps, men skiller seg fra denne ved at den har noen kraftige pigger bakerst på bakkroppen. Den lever i små vegetasjonsrike dammer.

Tornhalekreps Oxyurella tenuicaudis Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.