Tapirkreps er en sjelden art som lever nær bunnsubstratet. Bakkroppen er karakterisert ved at den smalner jevnt av mot enden der det ytterst er tre tenner som er markert lengre enn de øvrige.

Nøkkelkarakterer

Opprinnelig bestemte Kurz at tapirkreps Kurzia latissima skulle tilhøre slekten Alonopsis. Seinere fant Sars at den hadde flest likhetstrekk med Alonella sp og plasserte den til denne slekten. Ser vi den fra siden, har den imidlertid likhetstrekk med Alona fordi bakkanten av ryggskjoldet er mindre enn halvparten av maksimumhøyden. Navnet har den fått da den med bruk av god fantasi kan minne om en tapir. Fremre del av hodet (rostrum) er kort og antennene er lange og slanke. Bakkroppen smalner av jevnt mot enden der det ytterst er tre tenner som er markert lenger enn de øvrige. Bakkroppskloa har liten pigg med små hår foran og bak. Fargen til tapirkreps varierer mellom grått, gult, brunt og rødt.

Hunn: Lengde 0,4–0,6 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Tapirkreps er en litoral skraper som er funnet i et fåtall lokaliteter (0,3 %). Med unntak av en innsjø ca 200 km sør for Oslo, er funnlokalitetene i nærheten av Oslo, der også Sars gjorde sine funn. Den er registrert både i små pytter og i litoralsonen til større vann (0.002–165 da), fra havnivå og opp til 600 moh. pH i funnlokalitetene varierer mellom 4,3 and 7,3, mens ledingevnen er 2–10 mS/m. Få funn av arten kan skyldes dens nære tilknytning til bunnsubstratet og at den derfor er blitt underrepresentert i prøvene. Mørketallene er sannsynligvis høye.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  1 0,4 0,4 0 0,3 0,5 0,4 0
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  0 0 0 1,3 0,4 0,6 0,6 0 0,4
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  2 0,5 0 0,5 0,1 0,3 0
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  0,4 0,2 0 1,4 0 0