Tornhaleprikkdafnie kan forekomme i store tettheter i små pytter og dammer, men kan også påtreffes i litoralsonen til større vann. Navnet har den fått siden den har et varierende antall kraftige torner nær basis av bakkroppskloa.

Nøkkelkarakterer

Tornhaleprikkdafnie Ceriodaphnia reticulata har en rundere form enn de øvrige artene tilhørende slekten (prikkdafnier). Den skiller seg dessuten ved at framparten av hodet har en innsykning rett over øyet og ved at 1. antennepar er mindre enn hos de øvrige artene. Bakkroppen er tilnærmet jevnbred med 8 pigger på hver side. Bakkroppskloa skiller arten fra de øvrige i slekten ved at den har et varierende antall kraftige torner nær basis, herav navnet. Selv om den vanligvis har en lys farge kan den også ha islett av rødt, grått og gult.

Hunn: Lengde 0,5–1,7 mm

Hann: Lengde 0,5–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Tornhaleprikkdafnie er en makrofiltrerer som kan forekomme i store tettheter i små pytter og dammer, men som også påtreffes i litoralsonen til større vann. Med unntak av en dam øst for Tromsø (Troms fylke) er alle funnene gjort nord og øst for Oslo. Den er funnet i 4,4 % av lokalitetene og de langt fleste registreringene er gjort under 300 moh. Tornhaleprikkdafnie er aldri funnet over 600 moh. Den er assosiert med nøytralt, relativt elektrolyttrikt vann.