Vannhinnedafnie er karakterisert ved at vi ofte finner en kraftig oppoverbøyd torne festet i forkant av hodet samt en kraftig pigg i nedre bakkant av ryggskjoldet, som er rettet bakover. Den har en svært mørk farge.

Nøkkelkarakterer

Arter innen slekten Scapholeberis skiller seg fra andre arter tilhørende familien Daphnidae både ved sitt spesielle utseende, men også gjennom sin atferd. De fleste anatomiske detaljene har likevel de samme særegenhetene som vi finner hos Daphnidae. Hodet til vannhinnedafnie Scapholeberis mucronata bøyer av forover og ser nærmest ut som en forlengelse av ryggskjoldet. Oftest finner vi en kraftig oppoverbøyd torne festet i forkant av hodet. Sars beskrev denne varianten som en sann art, S. cornuta. I bakkant av ryggskjoldet finner vi nedentil en kraftig pigg som er rettet bakover. Bakkroppen har et utseende som har mye til felles med den vi finner hos slekten Ceriodaphnia. Vannhinnedafnie har en mørk farge, noen ganger nesten helt sort.

Hunn: Lengde 0,6–1,4 mm

Hann: Lengde 0,4–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Vannhinnedafnie er en strandlevende makrofiltrerer som er funnet i mer enn 30 % av vannforekomstene spredt over hele landet. Sjansen for å finne arten avtar med høyden over havet. Mellom 100 og 300 moh. er den funnet i nesten halvparten av lokalitetene, mens den over 1000 moh. er funnet i mindre enn 3 %. Den er spesielt vanlig i pytter og små dammer selv om den også er vanlig i strandsonen av store innsjøer. Den er vanlig både i surt og alkalisk vann, likeledes både i elektrolyttfattig og i elektrolyttrikt vann.