Tornhaleprikkdafnie.

Tornhaleprikkdafnie kan forekomme i store tettheter i små pytter og dammer, men kan også påtreffes i litoralsonen til større vann. Navnet har den fått siden den har et varierende antall kraftige torner nær basis av bakkroppskloa.

Tornhaleprikkdafnie Ceriodaphnia reticulata Jur.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.