Sotflekkbredlibelle er en sterkt oransje eller blå libelle med bred bakkropp. Den ble første gang påvist i Norge i 2018.

Størrelse

Hann av sotflekkbredlibelle Libellula fulva. Arten ligner på blåbredlibelle L. depressa, men har smalere kropp og mindre svart ved vingeroten, særlig på framvingen.

Hunn av sotflekkbredlibelle Libellula fulva. Særlig hunnen har karakteristiske mørke vingespisser.

Kroppslengde 40–45 mm, vingespenn 70–75 mm.

Kjennetegn

Begge kjønn hos sotflekkbredlibelle har kort og bred bakkropp. Unge hunner og hanner er overveiende oransje med en bred, svart midtstripe på bakkroppen. Modne hanner har mørk grå grunnfarge og lys blå pudring på bakkroppen. De tre siste bakkroppsleddene er overveiende mørke. Hos hunnen mørkner brystet med alderen, og også bakkroppen kan bli ensfarget mørkebrun. Vingene har tydelige mørke basalflekker og som regel mørke flekker i vingetuppene.

Forvekslingsarter

De mørke flekkene i vingetuppene er et sikkert artskjennetegn når de finnes, men de kan unntaksvis mangle. Sotflekkbredlibelle kan særlig forveksles med blåbredlibelle Libellula depressa, men denne er bredere, har bleke skulderstreker og har som regel gule flekker langs siden av bakkroppen. Hannen hos blåbredlibelle er tydelig blåpudret også på de tre siste bakkroppsleddene. Hunner og umodne hanner kan forveksles med firflekkbredlibelle L. quadrimaculata og toflekklibelle Epitheca bimaculata, men førstnevnte har svarte vingenoder, og sistnevnte har lang, smal bakkropp og mangler svarte tegninger ved basis av framvingen. Arten skilles fra snarlike arter i slekten Orthetrum ved at vingene er svarte ved basis.

Totalutbredelse

Arten finnes i store deler av Europa untatt de sørligste og nordligste områdene. Utbredelsen strekker seg videre østover inn i Russland.

Utbredelse i Norge

Arten ble påvist i Norge for første gang i 2018 i form av streifindivider noen steder langs kysten i Sør-Norge. Også funnet i 2020.

Levested og økologi

Arten trives i rene, nøytrale til basiske vann med mye kantvegetasjon, spesielt tjønnaks (Potamogeton). Den kan også finnes i sakteflytende vannforekomster. Nymfen blir 21–25 mm. Utviklingen er sannsynligvis 2-årig.

Flyvetid

Begynnelsen av juni og ut juli.