Firflekkbredlibelle er vår vanligste bredlibelle. Det er en oransje til brun art med karakteristiske svarte vingenoder.

Størrelse

Hann av firflekkbredlibelle Libellula quadrimaculata. Arten er den vanligste av bredlibellene og kjennes lett på de svarte vingenodene.

Gammel hann av firflekkbredlibelle Libellula quadrimaculata. Den oransje kroppsfargen taper seg med alderen, men vingeflekkene forblir tydelige.

Kroppslengde 39–48 mm, vingespenn 70–80 mm.

Kjennetegn

Begge kjønn hos firflekkbredlibelle har kort, relativt bred bakkropp. Unge individer er oransjebrune med mørkere bakkroppsspiss og med utydelige gule flekker langs siden av bakkroppen. Eldre individer mister ofte oransjefargen og blir ensfarget brune. Vingene har utbredt gulfarge langs framkanten. Et karaktertrekk ved arten er at vingenodene er svarte. Bakvingen har svart basalfelt. Vingespissen kan unntaksvis ha et mørkt bånd fra vingemerket til bakkanten (f. praenubila).

Forvekslingsarter

Firflekkbredlibelle ligner overfladisk på toflekklibelle Epitheca bimaculata samt på hunnene hos blåbredlibelle Libellula depressa og sotflekkbredlibelle L. fulva, men kan alltid kjennes på de karakteristiske mørke vingenodene.

Totalutbredelse

Arten er vanlig i Europa, østover innover i Russland og videre gjennom det tempererte Eurasia til Nord-Amerika. Kun spredte småflekker sørover i Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt nord til Troms, men mangler i høyereliggende strøk i Sør-Norge og indre deler av Nordland. Den er en av våre vanligste øyenstikkere.

Levested og økologi

Arten finnes i en rekke ulike miljøer, men foretrekker særlig stillestående, solrike, vegetasjonsrike, sure myr- og skogsvann, samt noen ganger middels næringsrike lavlandsvann nær brakkvannsjøer. Nymfen blir 22–26 mm. Utviklingen tar 1–3 år.

Flyvetid

Slutten av mai til slutten av august, med tyngdepunkt i slutten av juni.