Sørhøstlibelle er en seintflyvende høstlibelle hvor hannen blir dypt rød. Den kan være vanskelig å skille fra andre røde arter.

Størrelse

Hann av sørhøstlibelle Sympetrum vulgatum. Arten er svært lik senhøstlibelle S. striolatum, men kan skilles blant annet på mindre kontrastrike brysttegninger. Den svarte pannetegningen strekker seg tydelig ned på hver side av pannen, et trekk som skiller arten fra nominatformen av senhøstlibelle, men ikke fra underarten ssp. nigrescens.

Hann av sørhøstlibelle Sympetrum vulgatum i flukt. Merk det relativt ensfargede brystet.

Kroppslengde 37–40 mm, vingespenn 55–60 mm.

Kjennetegn

Hunner og unge hanner av sørhøstlibelle er gulbrune med svarte tegninger. Hannen får med alderen kraftig rød bakkropp. Også hunnen kan bli rødere med alderen. Mellom pannen og øyet er det en svart tegning som fortsetter et stykke ned langs siden av pannen. Brystet er vanligvis mørkt med to brede, lyse til mørke diagonalbånd på hver side. Særlig hos hanner og eldre individer er det liten fargekontrast mellom diagonalbåndene og brystet for øvrig. Vingene kan være gule innerst ved basis. Beina er svarte med gulbrune lengdestriper.

Forvekslingsarter

Sørhøstlibelle kan skilles fra svarthøstlibelle S. danae og blodhøstlibelle S. sanguineum ved at beina har lyse lengdestriper, og fra gulvingehøstlibelle S. flaveolum ved at bakvingen har mindre gult ved basis. Arten ligner rødårehøstlibelle Sympetrum fonscolombii, men hos denne er undersiden av øynene blå, og de kraftigste vingeribbene er påfallende røde eller gule. Arten er meget lik senhøstlibelle S. striolatum, men har vanligvis mindre kontrastrike tegninger på siden av brystet. Arten kan skilles fra nominatformen av senhøstlibelle på at den svarte tegningen i pannen fortsetter ned langs siden av pannen istedenfor å stoppe i overkanten. Den deler dog dette trekket med underarten S. striolatum ssp. nigrescens. Artene kan imidlertid også skilles på genitaliene. De relevante karakterene sitter på undersiden av bakkroppsledd 2 hos hannen og bakkroppsledd 8 hos hunnen, og betraktes best fra siden. Hannene skilles ved at kroken på hamulus er bred hos sørhøstlibelle mens den er tydelig slankere hos senhøstlibelle. Hunnene skilles ved at tuppen av eggleggeren hos sørhøstlibelle danner en utstående tapp som står omtrent vinkelrett ut fra kroppen. Hos senhøstlibelle er eggleggeren i høyden svakt utstikkende fra bakkroppens underside.

Totalutbredelse

Arten har en overveiende nordøstlig utbredelse i Europa og strekker seg videre innover i nordlige Asia. Arten mangler i mye av Sør- og Vest-Europa. I Skandinavia bare i de sørligste delene.

Utbredelse i Norge

Arten finnes på Østlandet nord til Lillehammer og langs Sørlandskysten til Vest-Agder. Også funn fra Rogaland og Trøndelag.

Levested og økologi

Arten foretrekker næringsrike og vegetasjonsrike dammer, vann og innsjøer. Den lever ikke i sure vann. Nymfen blir 17–20 mm. Utviklingen tar ett år.

Flyvetid

Slutten av juli til oktober, med tyngdepunkt i midten av august.