Østtorvlibelle er en mørk libelle med hvitt fjes og gule til røde flekker, som kan være på vingene allerede tidlig i mai. Arten har en forholdsvis østlig utbredelse som strekker seg nord til Finnmark.

Størrelse

Hann av østtorvlibelle Leucorrhinia rubicunda. To trekk som kan være til hjelp for å skille arten fra den nærstående arten småtorvlibelle L. dubia er at framvingekanten sett forfra er lys også i indre halvdel, og at vingemerket som oftest er rødere.

Hunn av østtorvlibelle Leucorrhinia rubicunda. Hunnen er svært lik hunnene til småtorvlibelle L. dubia og gulflekktorvlibelle L. pectoralis. Hun er kraftigere og har tydeligere flekker på bakkroppen enn småtorvlibelle, og den gule flekken på ledd 7 peker seg mindre ut fra de øvrige enn hos gulflekktorvlibelle.

Kroppslengde 37–40 mm, vingespenn 56–62 mm.

Kjennetegn

Østtorvlibelle er en liten øyenstikker. Modne hanner er svarte med mørkerøde flekker på brystet og på bakkroppen bak til det 7. leddet. Hunner og unge hanner har gule flekker. Ansiktet og overleppa er hvite. Vingene har brunrøde vingemerker, en svart trekantflekk ved basis av bakvingen, og kan ha en spinkel svart flekk ved basis av framvingen. Analvedhengene er svarte.

Forvekslingsarter

Slekten kjennes igjen på den beskjedne størrelsen, det hvite ansiktet og den svarte flekken ved basis av bakvingen. Østtorvlibelle kan skilles fra vannliljetorvlibelle L. caudalis og gråtorvlibelle L. albifrons på de svarte analvedhengene (de to øvrige har hvite), og på hannens røde flekker. Arten ligner småtorvlibelle L. dubia og gulflekktorvlibelle L. pectoralis, men kan skilles fra disse på følgende trekk: kroppen større og kraftigere og ryggflekkene større enn hos småtorvlibelle. Vingemerket er rødlig, mens de to øvrige artene vanligvis har nøttebrunt merke. Framvingekanten sett forfra er lys hele veien, mens småtorvlibelle har mørk indre del. Framvingen har kun ubetydelige svarte tegninger ved basis, mens småtorvlibelle har en liten men tydelig svart trekant. Den lyse flekken på det 7. bakkroppsleddet er ikke påfallende lysere enn de øvrige. Hos gulflekktorvlibelle er denne flekken svovelgul mens de øvrige flekkene varierer fra gule til mørkerøde. Ryggflekkene har også en annen fasong enn hos gulflekktorvlibelle; våpenskjoldformede, ikke innsnevret i bakre del.

Totalutbredelse

Hann av østtorvlibelle Leucorrhinia rubicunda. Arten er svært lik småtorvlibelle L. dubia, men er noe kraftigere og har normalt større røde ryggflekker.

Arten har en østlig utbredelse i Skandinavia, og er ellers utbredt i Nord-Europa og østover i Russland.

Utbredelse i Norge

Østtorvlibelle er en utpreget østlig art, som er nesten fraværende på Sør- og Vestlandet men som ellers finnes i et belte fra Østlandet nordover til Finnmark.

Levested og økologi

Arten finnes ved små sure myrtjern og eutrofe vegetasjonsrike lavlandsvann. Nymfen blir 17–22 mm. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Midten av mai og ut juni, med tyngdepunkt i juni.