Fredløsbie er en umiskjennelig art som kun besøker fredløs-planter. Den hekker i tørr sandjord, så den finnes derfor kun der sumpmark med fredløs går over mot tørre skråninger. Den er likevel ganske vanlig på Østlandet.