Buksebie er en høysommerart som er knyttet til kystnære sandområder der den besøker store gule kurvplanter som åkerdylle. Den er i Norge funnet på noen lokaliteter i ytre Oslofjord. Buksebie kan ikke forveksles med noen arter.