Vingespenn

27–38 mm.

Kjennetegn

Antennene er gulbrune, hos hannen dobbelt kamtannet. Hodet er svart. Brystet er svart med et smalt gult bånd foran på hver side. Bakkroppen er svart med 5-6 smale, gule bånd. Framvingene har en del brun bestøving i ytre del.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de vestligste og nordligste delene. Sjelden.

Utbredelse i Norge

Kun et par funn fra Oslo og Vest-Agder. Det er sannsynlig at det finnes flere uoppdagede forekomster.

Unge stadier

Larven lever i ganger i stammen av osp. Gangen går inn i en død grein. Larveutviklingen tar 2-3 år, og forpupningen skjer om våren i en gang inne i den døde greina. Larven spinner ingen kokong, og puppen kan bevege seg fram og tilbake inne i puppegangen.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

Ved grupper av eldre ospetrær som står solrikt og varmt, helst på sand eller klippegrunn.