Klokkevepsebie er en karakteristisk gul og svart art med separate flekker på scutellum. Den parasitterer på de to Melitta-artene. Klokkevepsebie er mest vanlig der lusernbie Melitta leporina har store bestand. Det er noen funn fra Østlandet av arten.

Vertsarter