Heivepsebie er en sjelden art som opptrer i lysninger og skogkanter i juli etter at vertsbia, tannsandbie Andrena denticulata, har begynt å fly. Den er funnet spredt på Østlandet, og ingen bekreftete funn fra Vestlandet. Arten er svært vanskelig å skille fra sommervepsebie N. tormentilla.

Vertsart