Lyngfiltbia lever parasittisk på lyngsilkebie Colletes succinctus og er ikke uvanlig i røsslyngområder langs kysten der verten finnes. Den er kun kjent fra Østlandet.

Vertsart

Forvekslingsarter