Storjordbie.

Storjordbie er en meget vanlig art som finnes i ulike engtyper og tettbygde strøk i lavlandet, trolig i hele Norge. Den besøker ulike blomster. Hunnene overvintrer og kommer tilbake i mai. Begge kjønn er på vingene i august. Storjordbie kan forveksles med engjordbie Lasioglossum albipes.

Storjordbie Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.