Bleikbeger.

Bleikbeger er en ganske lett kjennelig begerlav. Den har bleike, finsorediøse begre og som regel nokså mørke stiftforma pyknidier. Arten har ofte hvitaktige eroderte flekker og danner bleikt kjøttfarga fruktlegemer. Bleikbeger er utbredt i hele landet, men er vanligst i barskogsområder.

Bleikbeger Cladonia carneola (Fr.) Fr.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.