Begerlavslekta.
  • Creative Commons Attribution | Håkon Holien

Begerlavslekta Cladonia er ei artsrik lavslekt med omtrent 90 arter i Norge. Slekta omfatter to morfologiske grupper som tidligere har vært oppfatta som underslekter, reinlavene Cladina og de 'ekte begerlavene' Cladonia.

Begerlavslekta Cladonia
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo