Heirødbeger.

Heirødbeger danner slanke podetier med smale begre, og har som regel barkkledde gryn og små skjell. Den vokser særlig i kystområder, men er fortsatt noe dårlig forstått og forveksles ofte med andre begerlaver, særlig grynrødbeger.

Heirødbeger Cladonia diversa Asperges
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.