Begerfausklav.

Begerfausklav er en grågrønn til gulgrønn begerlav med slanke podetier og regelmessige begre uten sprekker og hull. Den vokser mest på humusrik jord og død ved i åpne, furudominerte skoger i innlandet.

Begerfausklav Cladonia deformis (L.) Hoffm.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.